Öğretim Görevlisi Dr. Sabire CÖMERT

 

Yazışma Adresi :

İTÜ Denizcilik Fakültesi 34940 Tuzla / İSTANBUL-TÜRKİYE

Telefon :

+90 - 216 395 45 01

Faks :

+90 - 216 395 45 00

e-posta :

 

UZMANLIK ALANLARI

Matematik, İşletme Yönetimi

VERDİĞİ DERSLER

Matematik I, Matematik II, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Calculus, Linear Algebra, Diferantial Equations, Engineering Mathematics, İstatistik

EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

 Türkiye

İ.Ü

İşletme Fak.

Yönetim ve Org.

Doktora 

1999

Türkiye

İ.Ü

İşletme Fak.

İşl. Yön., Org.

Yüksek Lisans 

1992

Türkiye

Uludağ Ün.

N. B. Eğt. Fak.

Mat. Öğr.

Lisans 

1987

AKADEMİK/İDARİ GÖREVLERİ

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

İ T Ü Denizcilik Fak………….

Türkiye

İst.

Temel Bilimler

Böl. Baş. Yard.

1996-1998

İ T Ü Denizcilik Fak.

Türkiye

İst.

Temel Bilimler

Böl. Baş. Yard.

2002-

 

 

 

 

 

 

MESLEKİ DENEYİM/PROJELER

1988 yılından itibaren İTÜ Denizcilik Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

YAYINLARI

1.      İTÜ İşletme Fak. III. Ulusal Yönetim Kongresi, ‘Liman Yönetimi ve Organizasyonu’ 1995
2.      ‘Üretim Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmalarda Astların Yöneticilerini Model Almasına İlişkin Bir Araştırma’ İÜ Yönetim dergisi, 1997
3.      ‘The Importance of Leadership in Maritime Organizations’ International Maritime Association of Mediterranean, V.III, 2-9 November, 1997, İst.
4.   ‘Turkey’s Maritime Policy and Turkey’ International Maritime Association of Mediterranean, V.III, 2-9 November, 1997, İst.
5.      ‘European Comminity’s Maritime Policiy and Turkey’ International Maritime Association of Mediterranean, V.III, 2-9 November, 1997, İst.