Öğr. Gör.

 

Y.Nejat KOÇAR

 

 

 

 

 

 

Yazışma Adresi :

İTÜ Denizcilik Fakültesi 34940 Tuzla / İSTANBUL-TÜRKİYE

Telefon :

+90 - 216 395 45 01 – Dahili/1263-1265

Faks :

+90 - 216 395 45 00

e-posta :

kocar@itu.edu.tr---kocar.nejat@gmail.com

 

UZMANLIK ALANLARI

Beden Eğitimi ve Spor - Spor Hukuku

Denizde Güvenlik Eğitimleri-Denizde Güvenlik Eğitici Eğitimleri(denizde canlı kalma-can kurtarma vasıtalarını kullanma-temel yangınla mücadele-ileri yangınla mücadele-ilk yardım-ileri ilk yardım-personel emniyeti ve sosyal sorumluluk-ISPS) Helikopter Kurtarma Operasyonu.

UDHB.Deniz Güvenliği Eğitimleri ve Eğitim mrkz.uzman denetmeni.

 

VERDİĞİ DERSLER

Denizde Güvenlik I

Denizde Güvenlik II

Beden Yeterliliği

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

TR

          İTÜ

Sosyal Bil. Enst.

  Türk Halk Oyn.

Yüksek Lisans 

     1995

TR

SPOR AKADEMİSİ

          -

Beden Eğt.ve Spor

     Lisans 

     1982

 

AKADEMİK/İDARİ GÖREVLERİ

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

 İTÜ.Yük. Dz.Ok

TR

İST

Öğr.Amrlği.

Sınıf Amirliği

1992-1997

 İTÜ.Yük.Dz.Ok..

TR

İST

Öğr.Amrlği.

Öğrenci. Amirliği.

1992-1997

İTÜ Dz.Fak.

TR

İST

Dekanlık

Komisyon üyelikleri

1997-2014

İTÜ Dz.Fak.

TR

İST

Dekanlık

Spor tesisi-eğitim ve yüzme havuzu sorumluluğu

1996-2014

 

MESLEKİ DENEYİM/PROJELER

Denizde Güvenlik Uluslararası Eğitici Eğitmenliği-Deniz Güvenliği Uzmanı-Antrenörlük-Uluslararası Hakemlik-Türkiye Kano Federasyon Yönetim Kurulu ve TMOK Komisyon Üyelikleri

Denizde Güvenlik Eğitimcileri Eğitimi (UDHB. PRJ.)

Katar Deniz Kuvvetleri Personeli Denizde Güvenlik Eğitimleri (İTÜ. DZ. FAK. SEM PRJ.)

Gemi Adamları-Kadınları STCW Eğitimleri

 

YAYINLARI

Denizde Güvenlik ders ve kurslar notları

İleri ilk yardım ders ve kurslar notları