Doç. Dr. Cengiz DENİZ

 


Yazışma Adresi :

İTÜ Denizcilik Fakültesi 34940 Tuzla / İSTANBUL-TÜRKİYE

Telefon :

+90 - 216 395 45 01 - 1009

Faks :

+90 - 216 395 45 00

e-posta :

denizc@itu.edu.tr

EĞİTİM BİLGİLERİ

Üniversite

Öğrenim Alanı

Derece

Yıl

İstanbul Üniversitesi

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Doktora

2000

İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans 1994

Dz.K.K.Denizcilik Yüksek Okulu

Gemi Makineları İşletme Mühendisliği

Lisans 

1986

MESLEKİ DENEYİM

1989-1992    Petrol Ofisi A.Ş.’ne Ait Tankerlerde 2.mühendis ve 3.Mühendis
1988-1989    Zihni Denizcilik A.Ş’ne Ait OBO ve Dökmeyük Gemilerinde 3.Mühendis
1986-1988    D.Deniz Nakliyat T.A.Ş’ne Ait Tanker, Dökmeyük ve Kuruyük Gemilerinde 3.Mühendis

İDARİ GÖREVLER

2012-            İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcılığı (Eğitim)
2009-            İTÜ Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı
2008-2009    İTÜ Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Bşk. Y.
2008-            İTÜ Denizcilik Fakültesi Sürekli Eğitim Merkezi Direktörlüğü
2008-            Denizcilik Eğitimi İzleme ve Değerlendirme Komitesi Üyeliği
2004-2006    İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcılığı (İdari)
2003-2005    T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Bağımsız Denetleme Kurulu Üyeliği
2004-            İTÜ Denizcilik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

EĞİTİMLER

16/08/1993-05/09/1993    Fire Fighting Course, Survival Proficiency Course, Survival at Sea Course (Warsash Collage Southampton/England)
04/07/1994-22/04/1994    Intensive Japanese Language Course (Osaka International Centre Osaka /Japan)
06/08/1994-12/08/1994    The Training Ship Taisei-Maru in the Training Course (Institute for Sea Training Japan)
25/07/1994-06/12/1994    Marine Technique Course (Marine Technical Course –Kobe/Japan
06/06/2001-22/06/2001    Instructor Training Course for Propulsion Plant Simulator (Organized by NORCONTROL-Norway)
13/07/2001-15/07/2001    Training of Instructions Workshop Based on the IMO Model Course 6.09 (Organized by Southampton Institute -England)
14/01/2002-18/01/2002    Chemical Tanker Training Programme (The Centre for Advanced Maritime Studies Edinburg/England)
06/01/2003-17/01/2003    Instructors Training on the Use of Engine Room Simulators In Accordance With STCW’95 Requirements ( Organized by IMO)

YURTDIŞI GÖREVLERİ

2002- Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’da MSC 76. Dönem Toplantısında Türkiye Adına Görev Yapmak Üzere Competent Person Olarak Atanma
2004–2008 Güney Afrika Ülke Raporunun STCW Sözleşmesine Uygunluğunun Değerlendirilmesi için Kurulan Panel Üyeliği
2004–2005 İrlanda Ülke Raporunun STCW Sözleşmesine Uygunluğunun Değerlendirilmesi için Kurulan Panel Üyeliği
2004–2005 İsrail Ülke Raporunun STCW Sözleşmesine Uygunluğunun Değerlendirilmesi için Kurulan Panel Üyeliği
21–25 Şubat 2002 Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) STW 33.dönem toplantısına Türkiye adına katılmak (Londra)
24–28 Şubat 2003 Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) STW 34. dönem toplantısına Türkiye adına katılmak (Londra)
26–30 Ocak 2004 Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) STW 35. dönem toplantısına Türkiye adına katılmak (Londra)
21–23 Haziran 2004 Azerbaycan’ın STCW Sözleşmesine Uygunluğunu İnceleyen Heyet Üyeliği
21–25 Haziran 2010 STCW’10 Diplomatik Konferansa Türkiye adına katılmak (Filipinler)

TAMAMLANAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

1. Aykut Met, Termik Santrallerde Enerji Yönetimi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı, Haziran 2010
2. Halil Saraçoğlu, İzmir Limanına Gelen Gemilerin Oluşturduğu Egzoz Gazı Yayılımlarının İncelenmesi ve Çevresel Etkileri, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı, Haziran 2010
3. Gazi Koçak, Gemi Makineleri İşletmesinde Ergonomik Analiz, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı, Şubat 2008
4. Ramazan Açıkgöz, Türkiye’nin Bayrak ve Liman Devleti Olarak Yükümlülükleri Yerine Getirmesi ve Etkinliğini Artırması Modeli, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı, Haziran 2007
5. Alper Kılıç, Gemilerden Kaynaklanan Egzoz Yayılımları ve Dağılım Modellemesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı, Aralık, 2006
6. Bilal Akbulut, Yüksek Süratli Gemi İşletmeciliğinde Kalite ve Emniyet Yönetimi Sistemleri Entegrasyonu, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı, Mayıs 2006
7. Metin Çelik, Gemi Makine Dairesi Dizaynında Operasyonel Gereksinimlerin Önemi ve Sistemlere Entegrasyonu, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı, Şubat 2006

YAYINLAR