Adı Soyadı: Ayşe Yılmaz

Unvanı: Öğr. Görevlisi Dr.

Öğrenim Durumu: Doktora

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Meteoroloji Müh

İTÜ

1985

Y. Lisans

Klimatoloji-meteoroloji

İ.Ü

1989

Doktora

Klimatoloji-meteoroloji

İ.Ü

1993

 

Verdiği Dersler

 

Deniz Bilimlerine Giriş I (Dz fak

Akışkanlar mekaniği(dz fak)

Oşinografi (Dz Fak.)

Meteoroloji I (Dz Fak.)

Meteoroloji II (Dz Fak.)

Denizcilik Meteorolojisi I (Dz Fak.)

Denizcilik Meteorolojisi(Dz. Harp Okulu)

Denizcilik Meteorolojisi (MYO)

Hidroloji (inşaat fak)

 

Yayınlar

     Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

1.   ÖNEY, S., ERTÜRE, S., OĞUZÜLGEN, S., YILMAZ, A., YAĞIZ, F., 1994, “The Effect of Natural Environment on Marine Traffic in the District of Turkish Straits and Preventive to be Taken” Proceedings of International Seminar on Maritime Safety and Environmental Protection Tuzla, s.127-133

2.   ERTÜRE, S., YILMAZ, A., BİLİCAN, G., 1995, “Hydrometeorological Conditions an Prevailing Wind Directions at the South Coasts of the Black Sea” Seminar on Search and Rescue Operations in the Black Sea s. 93-102 Köstence ROMANYA

3.   ERTÜRE, S., YILMAZ, A., BİLİCAN, G., 1995, “Hydrometeorological Conditions an Prevailing Wind Directions Turkey’s Mediterranean and Aegean Regions Coasts Proceedings of the Eight Congress of International Maritime Association of Mediterranean Volume II s.11.2-17-11.2-22

4.   YILMAZ, A., ÖNEY, S., ÖĞÜTOĞLU, N., 1998 “Navigation in Tropical Cyclones” The Second Seminar New Standarts for Seafarers Education, s.1-7, Köstence ROMANYA

5.   ÖNEY, S., ER, Z., YILMAZ, A., BAYÜLKEN, A., 2001, “Development and Enhancement of Succes Criteria in Global Maritime Education Training”, The Second General Assembly of IAMU, Kobe, JAPONYA

6.   ER, D., YILMAZ, A., YILMAZ, M., ŞAHİN, E., 2001 “Role of ISO 1400’ in Marpol Convention for the Assurance of Continual Environmental Management” The Second General Assembly of IAMU, Kobe, JAPONYA

 

     Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.   ÖNEY, S., YILMAZ, A., 2000 “Denizcilik Meteorolojisi “ ders kitabı

2.   GASM Kalite Kitabı

 

     Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.   YILMAZ, A., 1997 “Tropikal Siklonlar” TMMOB Meteoroloji Mühendisliği Odası Yayın Organı, Sayı 3, s.38-40

 

     Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.   AŞKIN F.,YILMAZ A., YALÇIN E., Dünya Denizcilik Eğitim Faaliyetleriyle İlgili Genel Bir Kıyaslama, V. Ulusal Denizcilik Kongresi, 11 Kasım 2013.

2.   ALTUNÇ M.,YILMAZ A., YALÇIN E.,, Bodrum Sahilleri ve Çevresinde Dalga Analizi, Poster Sunumu, V. Ulusal Denizcilik Kongresi, 11 Kasım 2013.

 

Diğer yayınlar

 

1.   YILMAZ, A., 1999, “EL Nino” Deniz Atı, İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunlar Derneği Yayın Organı, Yıl 13, Sayı 1, s. 54-56

2.   ÖNEY, S., YILMAZ, A., 1997, “Tropikal Siklonlan Civarında Seyir” “Ulaşım Sektöründe Meteoroloji ve Önemi Konulu Konferans, Kıbrıs

3.   YILMAZ, A., VE Diğerleri Türkiye Kıyılarında Dalga Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi

 

4-   YILMAZ, A., ARSLAN.O. ERTAŞ, Y. Denizcilikte Meteorolojik Bilgilerin Önemi ve  Gönüllü Gözlem Gemileri ,‘Denizcilik Sektörüne Verilen Meteorolojik Hizmetler Çalıştayı 29 Haziran 2010

 

Projeler

1999-2002, The Improvement and the Promotion of the Merchant Maritime Training in Turkey, JICA-Japan International Cooperation Agency,

1999-2000 “Denizcilik Eğitimi Çalışması Grubu” 2. Ulusal Denizcilik Şurası

 

İTÜ Bilimsel Araştırma ve Geliştirme ve Geliştirme Destekleme Programı çerçevesinde yürütülen A Tipi ‘Türkiye Kıyılarında Dalga Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi Projesinde Araştırıcı 2007-2009

 

İdari Görevler

1989-  2005    İTÜ Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı

1995-1998      İTÜ Denizcilik Fakültesi Seyir ve Denizde Güvenlik Anabilim Dalı Başkanlığı

1994-  2005    İTÜ Denizcilik Fakültesi Meslek Grubu Yayın Komisyonu Üyeliği

1994-  2005    İTÜ Denizcilik Fakültesi Yatay Dikey Geçiş Komisyonu Üyeliği

1995-  2005    İTÜ Denizcilik Fakültesi Kitaplık Komisyonu Üyeliği

1998-  2005    İTÜ Denizcilik Fakültesi Staj Komisyonu Üyeliği

1989-  2005    İTÜ Denizcilik Fakültesi Fakülte öğrenci önkayıt işlemlerinde Mülakat                                     Komisyonu Üyeligi

1996-  2004    Gemi adamları Sınav Merkezi (GASM) Sınav Uygulama ve Değerlendirme Komisyon Üyeliği

2002-  2004    GASM Başkan Yardımcılığı, GASM Soru Hazırlama Birimi Sorumluluğu,  GASM Yayın Birimi Sorumluluğu, GASM Sınav Komisyon Üyeliği

2006      İTÜ Denizcilik Fakültesi Disiplin komisyonu Üyeliği

2009     İTÜ Denizcilik Fakültesi Kalite Komisyonu Üyeliği

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Meteoroloji Mühendisliği odası