MEZUN GERİ BİLDİRİM DEĞERLENDİRME ANKETİ (DF.PR.12.F.08 )

Bu anket çalışması fakültemizde öğrenimini tamamlayan mezunlarımıza yöneliktir. Hazırlanan sorulara vermiş olduğunuz tutarlı cevaplar doğrultusunda yapılan detaylı analizler neticesinde fakültemizde yürütülen sürekli gelişim çalışmalarına geribildirimler sağlanacaktır. Toplam 40 sorudan oluşan bu çalışma için ayıracağınız zaman veİTÜDF Kalite Yönetim Sistemine sağlayacağınız değerli katkılardan dolayı teşekkürlerimizi sunarız. 
İTÜDF Kalite Koordinatörlüğü
© 2012
Mezun Adı/Soyadı
Mezun Olduğu Bölüm :Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Mezuniyet Yılı

Değerlendirme Ölçeği       (5) Çok İyi       (4) İyi       (3) Yeterli       (2) Zayıf       (1) Çok Zayıf

Mezuniyet sonrası geçen süre zarfında iş yaşantınızda edindiğiniz tecrübeler ile fakültede tamamlamış olduğunuz öğrenim sürecini göz önünde bulundurarak, aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

5 4 3 2 1
1.Fakültemizin size kazandırdığı mesleki sorumluluk bilinci.
2.Fakültemizin size kazandırdığı takım çalışması yürütme becerisi.
3.Fakültemizin size kazandırdığı özgüven bilinci.
4.Fakültemizin size kazandırdığı yazılı ve sözlü iletişim kurma yeteneği.
5.Fakültemizin size kazandırdığı kendi kendine öğrenme becerisi.
6.Fakültemizin size kazandırdığı yaşam boyu öğrenme bilinci.
7.Fakültemizin size kazandırdığı güvenlik ve çevre koruma bilinci.
8.Fakültemizin size kazandırdığı denizcilik örf ve adetlerini öğrenme, koruma bilinci.
9.Fakültemizin size kazandırdığı mesleki sorumluluk ve bilinç düzeyi.
10.Fakültemizde verilen mesleki yabancı dil eğitiminin alanınızla ilgili iletişim kurmanıza katkısı.
11.Fakültemizde almış olduğunuz lisans eğitiminin kalitesi.
12.Mezuniyetinizden sonra gereksinim duyduğunuz yönetim bilgisi konusundaki yeterliliğiniz.
13.Mezuniyetinizden sonra gereksinim duyduğunuz teknolojik gelişmeler konusundaki yeterliliğiniz.
14.Mezuniyetinizden sonra gereksinim duyduğunuz uluslararası kurallar konusundaki yeterliliğiniz.
15.Mezuniyetinizden sonra gereksinim duyduğunuz yönetmeliklerin adaptasyonu konusundaki yeterliliğiniz.
16.Mezuniyetimden sonra kendimi geliştireceğine inandığım kurslara katıldım.
17.Mezuniyetimden sonra iş hayatımdan bağımsız eğitimlere katıldım.
18.Fakültemizde almış olduğunuz mesleki eğitimin, sizin şimdiki görevinize katkısı.
19.Fakültemizde almış olduğunuz eğitimin kişisel gelişiminize katkısı.
20.Fakültemizde almış olduğunuz eğitimin fakülteye girişteki beklentilerinizi karşılama yeterliliği.
21.Fakültede almış olduğum öğrenim, iş hayatım için kalite bilinci kazandırdı.
22.Fakültemizde almış olduğunuz eğitimin mesleğinize ait dil ve terminolojiyi yazılı ve sözlü olarak kullanmada yeterliliği.
23.Fakültem gelecekteki kariyerimi belirlememde önemli rol oynamıştır.
24.Mezuniyet sonrası iş bulmakta sıkıntı yaşamadım.
25.Farklı ortam ve işlerde çalışabilecek esnekliğe ve yeterliliğe sahibim.
26.İş hayatım boyunca yerel, ulusal ve uluslararası kültürel farklılıklara uyum sağladım.
27.Mesleğe özgü stres kaynaklarıyla başa çıkabilmekteki yeterliliğim.
28.Modern mühendislik teknik araç ve gereçlerini kullanmada yeterli bilgi seviyesine sahibim.
29.Mesleğim ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası konferansları takip ediyorum.
30.Mesleğim ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası yönetmeliklerdeki değişiklikleri takip ediyorum.
31.Mesleğimde karşılaştığım zorlukların raporlanması ve dökümantasyonu hakkında gerekli özveriye sahibim.
32.Mesleğin gerekliliği doğrultusunda kişiler arası ilişkileri etkin yönetebilmekteki yeterliliğim.
33.Günümüz mesleki sorunları hakkında bilgi sahibiyim.
34.Mesleğin dinamik bir yapıya sahip olduğunu ve bu dinamik yapının unsurlarını içeren bir bakış açısına sahibim.
35.Eğitimime yüksek lisans, doktora vb. çalışmalarla devam etmek isterim.
36.Sizce son yıllarda eğitimi geliştirmek adına fakültemizde yapılan altyapı çalışmalarının yeterliliği.
37.Mezun olduktan sonra sınıf arkadaşlarımla ilişkimi sürdürdüm.
38.Sınıf arkadaşlarımla tekrar bir araya gelmemi sağlayacak organizasyonların içinde yer almak isterim.
39.Benimle aynı bölümde okumakta olan öğrencilere burs imkanı sağlamak için organizasyonlarda yer almak isterim.
40.Fakültemizin fiziksel iyileştirilmesi için(atölye, laboratuvar vb.) organize olmaya ve yardım etmeye hazırım.

Dolduruluan anket sayısı: 230
     
@ 2012 ITU Denizcilik Fakultesi Designed & Developed by 
 Gokhan Zorluoglu & Metin Celik