Öğretim Görevlisi Cem GÜZEL

 

Yazışma Adresi :

İTÜ Denizcilik Fakültesi 34940 Tuzla / İSTANBUL-TÜRKİYE

Telefon :

+90 - 216 395 45 01 - 1224

Faks :

+90 - 216 395 45 00

e-posta :

guzelce@itu.edu.tr

UZMANLIK ALANLARI

Uygulamalı Matematik, Olasılık ve İstatistik, Lineer Cebir, Diferansiyel, Uzaktan Algılama

VERDİĞİ DERSLER

Uygulamalı Matematik, Olasılık ve İstatistik, Lineer Cebir, Diferansiyel

EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Mühendislik Fakültesi

Jeodezi ve Fotogrametri Müh.

Yüksek Lisans 

2004

Türkiye

Hacettepe Üniversitesi

Fen Fakültesi

Matematik

Lisans 

1989

MESLEKİ DENEYİM/PROJELER

İTÜ. Dz. Fak. 1997-…

(Kırılgan Nokta/Güzelce adında bir teorem üzerinde çalıyor. Teori, yazılı metinler ve altın oran ilişkisi üzerinde çalışmaktadır. Teorisiyle ile ilgili dört adet kitap(birincisi basıma hazır) hazırlamaktadır. Kitaplar, Kırılgan Nokta/Güzelce teorisinin uygulamaları sonucunda elde edilen bilgilerin bir kurguyla birleştirilip, yazılmaktadır…)

1989-1990 Dz.K.K. Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulu

Bilkent Üniversitesi, Bilgi İşlem Bölümü, 1987-1989