Dersin Adı Course Name
Göksel Seyir I Celestial Navigation I
Kodu
(Code)
Yarıyılı
(Semester)
Kredisi
(Local Credits)
AKTS Kredisi (ECTS Credits) Ders Uygulaması, Saat/Hafta
(Course Implementation, Hours/Week)
Ders (Theoretical) Uygulama
(Tutorial)
Laboratuvar
(Laboratory)
GUV 211 III 4 5,5 3 2 -
 
Bölüm / Program
(Department/Program)
Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği
(Maritime Faculty Maritime Transportation and Management Engineering Dep.)
Dersin Türü
(Course Type)
Zorunlu
(Compulsory)
Dersin Dili
(Course Language)
Türkçe
(Turkish)
Dersin Önkoşulları
(Course Prerequisites)
Seyir I, Seyir II
(Navigation I, Navigation II)
Dersin mesleki bileşene katkısı, %
(Course Category
by Content, %)
Temel Bilim
(Basic Sciences)
Temel Mühendislik
(Engineering Science)
Mühendislik Tasarım (Engineering Design) İnsan ve Toplum Bilim
(General Education)
    100  
Dersin İçeriği

(Course Description)
Göksel seyire giriş, Evren, Güneş sistemi iç ve dış gezegenleri, Gök Küresi, Gök Koordinat Sistemi, Güneş sistemi yapısı ve boyutları, Yer Küresi hareketlerinin açıklanması, Güneşin Görünsel yıllık hareketi, Dec-SHA-RA-GHA-LHA kavramları, Gözüken Güneş ve Ortalama Güneş Vakitleri, Zaman, Zaman denklemi, Tarih hattı, Astronomik Seyir Üçgeni, Baş ucu mesafesi, Intersept ve astronomik mevki hattı çizimi, Astronomik pozisyon mevkisi tespit ve işaretleme, NP 401, HO 229 ve Almanak kullanımı.
Introduction to celestial navigation, definition of the space, celestial sphere, composition and dimensions of the Solar System, explanation of the eccentricity of the earth’s orbit and the apparent annual motion of the Sun, the meaning of the Dec-SHA-RA-GHA-LHA, definition of the apparent solar time and mean solar time, time, equation of time, date line, explanation of astronomical triangle on the celestial sphere, finding and drawing of the astronomical fix and position, using of NP 401, HO 229 and Almanac.
Dersin Amacı

(Course Objectives)
1. Okyanusta seyir eden bir gemide Gök Cisimlerinden faydalanarak mevki koymayı sağlamak,
2. Seyircinin bu amaçla; Gök Koordinat Sistemini, Gök Cisimlerini ve Gök Cisimlerinin Görünsel Hareketini anlamasını ve kullanmasını sağlamak.

1. To determine the ship’s position on the ocean,
2. To use concept of the Celestial Coordinates, Time and Apparent Motions of Celestial Body, the Celestial Sphere, composition and dimension of the Solar System for understanding and determining the ship’s position.
Dersin Öğrenme
Çıktıları

(Course Learning Outcomes)
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Güneş Sistemi, Gök Koordinat Sistemi ve Yer Kürenin Hareketleri hakkında bilgi sahibi olur, Gök cismi saat dairesi, Saat açısı ve Meridyen açıları ile ilgili GHA-LHA-SHA-RA-Dec değerlerinin nasıl bulunacağını ve tespit edileceğini,
II. Zaman kavramı ve zamanlar arasındaki farkları anlamayı ve Alacakaranlık Vakitlerini hesaplamayı,
III. Notik Almanak bilgisi ve kullanımını, Baş ucu mesafesi, Gök cisminin Gök Ufkundan yüksekliğini, Güneşin doğuş ve batışını hesaplamayı,
IV. NP 401 tablolarının kullanımını, seçilen mevkiinin saptanmasını, intersept hesabını, Plotting Sheet kullanımını ve astronomik mevkii hattının Plotting Sheet’e işlenmesini,
V. Güneş ve Ay’da hesabi yüksekliklerin hesaplanmasını ve interseptlerin bulunmasını,
VI. Yıldız hesabi yüksekliğinin ve interseptin bulunmasını ve bilinmeyen yıldızın bulunmasını
VII. NP 401, A-B-C diyagramları ve Offset Cetvellerini kullanarak, yıldızlar yardımı ile astronomik fix koymayı, böylece açık denizde (okyanusta) elektronik seyir yardımcıları olmadan (kullanmadan), gök cisimlerinden yararlanarak, geminin mevkisini tespit edebilir.

Students who pass the course will be able to:
I. Understanding Solar System, Celestial Coordinate System and Eccentricity of the Earth’s Orbit; how to obtain and determine Aries and Autumnal, Celestial Horizon System and Coordinate Hour Circle, Hour Angle and Meridian Angle such as; GHA-LHA-SHA-RA-Dec.
II. The differences among Apparent Solar Time, Mean Solar Time, Equation of time, Local Mean Time, Greenwich Mean Time and Zone Time and calculation of astronomical twilight,
III. Knowledge and usage of Nautical Almanac; calculation of Zenith distance, height of calculated of the Body and Sun rise and Sunset time,
IV. Usage of NP 401, Sight Reduction tables and determining the Assumed Position and Intercept, and fixing LOP (Line of Position) on the Plotting Sheet,
V. Determining Hc (Height of Calculated) of the Sun and the Moon and Intercepts,
VI. Determining Hc of Stars and identifying unknown celestial bodies
VII. Using NP 401, A-B-C diagrams and Offset Table to fix Celestial Position at stars, as a result of this the navigator could determine the ship’s position on the open sea (ocean) without using any electronic navigation aids, just to use celestial marks for safety of navigation.